สพป.นภ.๒ +_+

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน/เงินค่าจ้าง/เงินบำนาญ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 โทร.0 4235 9564 - 7 โทรสาร.0 4235 9563
>.< ราตรีสวัสดิ์